Okulumuzda aktif olarak faaliyet gösteren kulüpler şunlardır :

 

Tarih ve Coğrafya Kulübü Sosyal Sorumluluk  Kulübü Düşünce Kulübü